Openbare Ruimte

Minimaal twee maal per jaar treffen de leden van de SSBR en vertegenwoordigers van het stadsdeel, de politie en de brandweer elkaar om de staat van de openbare ruimte te bespreken in het zogenaamde beheergroepoverleg.

Mocht u interesse hebben in deelname aan dit overleg dan kunt u contact opnemen met de SSBR. Eventuele meldingen over frommelige of onveilige situaties in de openbare ruimte kunt u hier doen.